Mato Njavro

Dean of Zagreb School of Economics and Management, Croatia

Mato Njavro dekan je Zagrebačke škole ekonomije i managementa (ZŠEM) gdje predaje financijske predmete. Dr. Njavro je također profesor na Luxembourg School of Business te predavač na Sveučilištu St. Gallen i Singapore Management University na kojem predaje kolegij Chinese Economy. Preddiplomski i diplomski studij završio je na Sveučilištu Bocconi u Milanu iz područja ekonomije i financija, a doktorirao je na Sveučilištu St. Gallen u Švicarskoj u području financija. Godinu dana radio je kao postdoktorand na Sveučilištu Harvard, a od 2016. do 2020., Njavro je boravio u Singapuru gdje je radio na Institutu za management Sveučilišta St.Gallen u Aziji te Singapore Management sveučilištu. Prije stjecanja doktorata, radno iskustvo stekao je u Londonu radeći za Lehman Brothers i Nomuru u sektoru investicijskog bankarstva.

Istraživački interesi dr.sc. Njavre usmjereni su prema financijskim tržištima, javnoj politici i ekonomskom razvoju. Autor je i suautor nekoliko znanstvenih radova i studija, uključujući i Harvard Business School case: „Atlantic grupa“ o jednoj od najvećih M&A transakcija u CEE regiji, a osnivač je i akademski direktor New Europe Business Foruma. Surađivao je i s Kolindom Grabar-Kitarović dok je obnašala posao savjetnice za međunarodne odnose i suradnju u ZŠEM-u.