Rong Chen

Esports Manager - Ferrari Esports Series, Ferrari, Italy

Rong Chen trenutno obnaša dužnost menadžera e-sporta u Ferrariju. S bogatim profesionalnim iskustvom u industrijama igara i financija, uspješno je razvijao prilagođene e-sport strategije za velike kompanije iz raznih sektora koje žele privući mlađu publiku. Kao alumni Sveučilišta Michigan i FIFA Master programa za sportski menadžment, strastveno radi na povezivanju tradicionalnog i virtualnog sporta.

SUDJELUJE NA: